تاريخ روز : چهارشنبه 22 مرداد 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران توکارنگ فولاد سپاهان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

  1.     راهنماي ورود سهامداران به پروفايل شخصي سهامداران محترم ، جهت ورود به سامانه مي بايست در قسمت نام كاربري ، كدبورسي مندرج در برگه سهام خود را به صورت كامل مانند احمدي   (به طور مثال: احم 01234) را وارد نمايند و در قسمت رمز عبور ، شماره شناسنامه  را عيناوارد نموده و پس از تاييد وارد پروفايل خود شوند . ضمناسهامداران محترم مي بايست پس از وارد شدن به سامانه و درج اطلاعات بانكي و ارتباطي مراتب را طي تماس تلفني با امور سهام جهت بررسي به كارشناس مربوطه اعلام نمايند.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی