تاريخ روز : پنجشنبه 06 تیر 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری توکافولاد

  

خدمات سايت 

 


خدمات قابل ارائه در اين سايت عبارتنداز :

1- اطلاع از آخرين تعداد سهام موجود در نماد توكافولاد به صورت كاردكس كامل 

2- اطلاع ازمانده مطالبات سهام خود به تفكيك دوره مالي از ابتدا تا كنون 

3- درج ويرايش اطلاعات مربوط به شماره حساب بانكي شخصي خود و اطلاعات ارتباطي از قبيل نشاني منزل و شماره تماس 

4- انجام عمليات افزايش سرمايه به صورت آنلاين