تاريخ روز : دوشنبه 30 بهمن 1396

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آتيه فولاد نقش جهان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 


لطفا جهت ورود به سامانه كدملي خودرا به صورت 10رقمي وارد فرماييد.

ضمنا سهامداران محترم مي بايست پس از وارد شدن به سامانه و درج اطلاعات بانكي و ارتباطي مراتب را طي تماس تلفني با امور سهام جهت بررسي به كارشناس مربوطه اعلام نمايند.


توجه :

مهلت افزايش سرمايه به  پايان رسيده است .اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی